Logo gemeentenieuwsonline.nl
Waaldijk
Waaldijk (Foto: Waterschap Rivierenland)

Informatiebijeenkomst dijkversterking Wolferen-Sprok

REGIO - Waterschap Rivierenland gaat delen van de dijk tussen buurtschap Wolferen (Gemeente Overbetuwe) tot aan Sprok (Gemeente Nijmegen) verbeteren. Dit is nodig om voor de toekomst voldoende veilig zijn.

Het ontwerpteam is inmiddels gestart met de planuitwerking van de dijkversterking. Tijdens informatiebijeenkomsten eind maart 2019 stelt dit ontwerpteam zich voor en licht het proces toe van de planuitwerking en de planning ervan. Inwoners en belangstellenden zijn welkom op dinsdag 26 maart in De Schakel, Honsvoet 2 in Oosterhout of donderdag 28 maart in Dorpshuis, Dorpsstraat 15 in Slijk-Ewijk. Vooraf aanmelden is niet nodig. Het programma begint om 19.30 uur; inloop vanaf 19.15 uur.

Samenwerking bij bescherming tegen overstromingen. Dijkversterking Wolferen-Sprok is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), een samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de waterschappen. Omdat Nederland een ramp wil voorkomen, hanteren we strenge veiligheidsnormen voor onze dijken. Hierdoor staat het HWBP de komende jaren aan de lat voor de grootste dijkversterkingsoperatie ooit. De komende dertig jaar gaan we 1.100 km dijken versterken: de grootste dijkversterkingsoperatie ooit. Het HWBP is onderdeel van het Deltaplan Waterveiligheid. Meer informatie over dijkversterking Wolferen-Sprok staat op www.wsrl.nl/wos.

Meer berichten