Afbeelding
Foto: Jackie bij workshop

Hoe ga je als vereniging om met cultuurverschillen?

Algemeen

NEDER-BETUWE - Welzijn Rivierstroom verzorgt voor verenigingen en vrijwilligersorganisaties in Buren en Neder-Betuwe op woensdag 14 juni in de middag en de avond een interactieve workshop ‘Omgaan met cultuurverschillen binnen de vereniging’. 

Als je samenwerkt met andere culturen kom je nog weleens voor verrassingen te staan. Verschillende gebruiken, gewoontes of gebrek aan kennis of bewustwording van elkaars cultuur kunnen tot misverstanden, ergernissen of vooroordelen leiden. Misschien loop je binnen jouw vereniging ook wel tegen bepaalde barrières of vragen aan.

Er kunnen per workshop twaalf deelnemers meedoen (doorgang bij minstens zes deelnemers per workshop).

Aanmelden 

Aanmelding geschiedt via een mail van het bestuur van uw vereniging (zoals voorzitter, secretaris). Hierbij graag te vermelden: 1. Naam deelnemer(s), 2. Naam vereniging/vrijwilligersorganisatie, 3. Functie of rol van de deelnemer(s) binnen de vereniging/vrijwilligersorganisatie, 4. Telefoonnummer van de deelnemer(s), 5. Mailadres van de deelnemer(s), 6. Deelname middag van 14.00 tot 17.00 uur of avond van 18.30 tot 21.30 uur.  

Locatie: kantoor Welzijn Rivierstroom, Lienden. Aanmeldingen dienen uiterlijk 31 mei binnen te zijn via vrijwilligersburen@welzijnrivierstroom.nl of vrijwilligersnederbetuwe@welzijnrivierstroom.nl.   

Voor vragen kunt u contact opnemen met: Caroline Kolff, 06 12 53 23 20 - Coördinator Vrijwilligerssteunpunt Buren Lisanne Gesthuizen, 06 19 54 41 60 - Coördinator Vrijwilligerssteunpunt Neder-Betuwe.

Uitgelicht

Digitale krant