Lied van de Ziel in Podium De Vlam.
Lied van de Ziel in Podium De Vlam. Foto: Kitty van den Hoek

‘Lied van de ziel’ in Podium De Vlam

Algemeen

RHENEN - Op zondag 25 september treedt Ronald Naar op in Podium De Vlam aan de Beukenlaan 2 in Rhenen. Zingen verbindt! Dit kun je ervaren tijdens een ochtend ‘Lied van de Ziel’.

In veel Afrikaanse landen is samenzang een alledaags fenomeen. Blijdschap en verdriet die zingend worden geuit en gedeeld. De samenzang schept een ambiance waarin saamhorigheid ervaren wordt.
Samenzang is vaak een ritueel dat ruimte kan scheppen waar gesproken taal ontoereikend is. Iedereen neemt deel. Iedereen kan zingen. De één heel welluidend op de voorgrond, de ander bescheiden op de achtergrond.

In het Westen neemt (samen)zang een geheel andere plaats in. Het spontane, alledaagse karakter ontbreekt. Zingen staat vaak in het teken van prestatie (“wie krijgt de hoofdrol in de musical?”), talent wordt belangrijk gevonden, koren staan soms enorm ‘hun best’ te doen. Zingen is een kunst! De operaster, het popidool of ‘de huisvrouw van wie niemand het verwachtte’, worden halfgoden in deze geïndividualiseerde opvatting van het zingen.

Het werk van Ronald Naar heeft tot doel dat we (weer) ervaren dat zingen een gemeenschappelijke menselijke ‘taal’ is. Spontaan, ongekunsteld, alledaags, opwellend uit het leven. Vandaar: zingend door het leven.

Tijdstip en opgave

‘Lied van de ziel’ vindt plaats op zondagochtend 25 september 10.30 – 12.00 uur in Podium De Vlam aan de Beukenlaan 2 in Rhenen. Entree is op basis van een vrijwillige bijdrage; opgave voor deze ochtend via info@podiumdevlam.nl. Kijk ook op www.podiumdevlam.nl/agenda.

Uitgelicht

Digitale krant