Logo gemeentenieuwsonline.nl

Rioleringsplannen voor Lienden

LIENDEN - In de gemeenteraad werd in maart 1947 de begroting behandeld. Laat, maar voorzitter burgemeester G.M.B. Kamp, bracht de raad in een goede stemming. Het allereerste punt op de agenda was de verhoging van de presentiegelden. Deze vergoeding ging van twee naar vier gulden. “Een leuk meevallertje”, vond de raad.

Door Piet Verwoert

Raadslid Franke was een ‘lastige’ tegenspeler van het toenmalige college van B. en W. Hij miste in de nieuwe begroting de plannen voor de aanleg van riolering.  ”Eerst moet er een degelijk uitbreidingsplan komen. Dit plan komt deze zomer nog aan de orde. Wanneer u bemerkt hoeveel geld er nodig is voor de aanleg zult u schrikken.” Wethouder Van Westrhenen hielp de voorzitter. “Een riolering aanleggen is voor onze gemeente zeer moeilijk te verwezenlijken vanwege de verspreide bebouwing.” Voorlopig geen riolering dus.

Straatlantaarns eerder uit

Zorgen genoeg dus. In de oorlog waren de klokken in de torens van Ommeren en Ingen verdwenen. “Omgesmolten?”. In elk geval moesten er nieuwe komen, vond de raad. Kosten ongeveer 5000 gulden. “Een gigantisch bedrag”, voorzitter. Kamp merkte op, dat er een bijdrage van het rijk kwam van 5 gulden en 50 cent per kilo. “Dat scheelt.”  Raadslid De Haas vond dat men gelet op de financiële situatie op de kleintjes moest letten. Hij had gemerkt dat bij ....lichte maan...  de straatlantaarns branden. “Het is ôk nog zo dat de lantaorns ‘veuls te vroeg aon gaon’. “Fout natuurlijk”,  reageerde de voorzitter.. Hij beloofde de nodige maatregelen te zullen nemen.. 

Meer berichten