Logo gemeentenieuwsonline.nl
<p>3 juli Lienden. Het kunstig nest van de Boerenzwaluw met vier prachtige, bijna vliegvlugge jongen. (foto: Henk Van Der Kooij)</p>

3 juli Lienden. Het kunstig nest van de Boerenzwaluw met vier prachtige, bijna vliegvlugge jongen. (foto: Henk Van Der Kooij)

(Foto: Henk Van Der Kooij)

Boerenzwaluwen-gezelligheid

LIENDEN - Je kunt je toch geen Nederlands landschap voorstellen zonder boerderijen en geen boerderijen zonder zwaluwen?! Op 3 juli fietste ik over de Rijnbandijk bij Lienden. Bij het zien van Boerenzwaluwen bedacht ik dat ik al jaren geen foto’s van nesten van deze vogel had gemaakt. Gelijk de dijk afgegaan en op de hoek van de Oudsmidsestraat het erf van een boerderij opgereden. Gevraagd of ik een nest van de Boerenzwaluw mocht fotograferen. Was geen enkel probleem. 

Door Henk Van Der Kooij

De eigenaar liep met me mee en  ging me voor naar een oude stal. De stal was een houten plaatje. Vol historie en sfeer. Oude stoffige balken en planken staarden me aan. En... jongen van twee boerenzwaluwnesten. Ik heb een tijdje staan wachten of de oudervogel kwam voeren, maar dat gebeurde niet. Blijkbaar werkte mijn aanwezigheid verstorend. Daarom weggegaan. Op de foto ziet u een nest met vier bijna vliegvlugge jongen. Het kunstig nest is gemaakt door klompjes vochtige, met sprietjes en stukjes stro verstevigde klei of modder, aan elkaar te kleven. Het is van boven geheel open, maar de plaats is zo gekozen, dat de vogels een ‘dak’ vlak boven hun kopjes hebben. Jongen vliegen als ze een week of drie oud zijn. Maar daarna moeten ze nog wel geruime tijd door de ouders van voedsel worden voorzien. Het is kinderen krijgen én grootbrengen! De boerenzwaluw is een echte boerenlandvogel, een luchtacrobaat van het boerenerf (Vogelbescherming). Het gros van de paren huist in koeien-, varkens- of paardenstallen (Sovon). Hopelijk blijft dit zo.

Meer berichten