Logo gemeentenieuwsonline.nl

Financiële steun voor woonlasten bij forse daling inkomen

NIJMEGEN - Nijmeegse ondernemers, werknemers of werkzoekenden, die te maken hebben met een forse inkomensdaling door coronamaatregelen, kunnen vanaf 15 maart 2021 een tegemoetkoming aanvragen. De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is met terugwerkende kracht, vanaf 1 januari tot 30 juni 2021 beschikbaar. Het gaat om een tegemoetkoming in de woonlasten. In veel huishoudens is dat de grootste kostenpost. TONK is naast TOZO een rijksregeling die door gemeenten wordt uitgevoerd.

Het inkomen kan door de coronamaatregelen zover dalen, dat noodzakelijke kosten zoals huur, hypotheek of energierekening moeilijk op te brengen zijn. De TONK regeling is er voor huishoudens die in de problemen zijn geraakt met het betalen van de noodzakelijke kosten en waarvoor het bestaande sociale zekerheidsstelsel en de huidige steunmaatregelen niet voldoende zijn. De TONK geldt bijvoorbeeld voor werknemers die hun baan verliezen en geen recht (meer) hebben op een uitkering, of voor zelfstandigen die vanwege de coronamaatregelen hun opdrachten zien verdwijnen maar geen aanspraak op de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) kunnen maken. Maar ook inwoners die al in 2020 ingestroomd zijn in een uitkering (WW, bijstand of Tozo) vanwege de coronacrisis, maar waarvoor de hoogte van de uitkering onvoldoende is om de vaste lasten te betalen, komen in aanmerking voor de TONK. De ondernemers met contactberoepen, zoals kappers, fysiotherapeuten of schoonheidssalons, die nu net weer open zijn, kunnen ook met terugwerkende kracht een aanvraag doen.

Een tegemoetkoming via TONK kan bij een terugval van het netto-inkomen van 20% of meer. Bij een terugval tussen 20% en 40% wordt er 175 euro netto per maand uitgekeerd. Bij een terugval van 40% of meer, wordt 350 euro netto uitgekeerd. De tegemoetkoming geldt voor maximaal 6 maanden. Bij een terugval van minder dan 20% van het netto-inkomen is er geen tegemoetkoming mogelijk. Bij de beoordeling van de aanvragen wordt geen vermogenstoets of draagkracht gehanteerd. Dit komt de snelle afhandeling ten goede.

Wethouder Werk en Inkomen, Petra Molenaar: "De tegemoetkoming in de woonlasten is nodig voor Nijmegenaren die flink minder inkomen hebben door de coronamaatregelen. We moeten voorkomen dat inwoners verder in de financiële problemen komen. Met deze TONK regeling geven we mensen een steuntje in de rug."

Inwoners die geen recht hebben op de TONK-regeling, maar wel met financiële vragen of zorgen zitten, kunnen contact opnemen met de Financieel expert in de wijk via nijmegen.nl/geldzorgen of 024 - 329 8001. De gemeente Nijmegen wil het vragen van hulp bij financiële zorgen stimuleren. De campagne Geldzorgen die vorig jaar is gestart, krijgt dit voorjaar een vervolg.

Meer berichten