Logo gemeentenieuwsonline.nl

Allerzielen in De Voorhof te Kesteren

KESTEREN - De Voorhofgemeente nodigt inwoners van Kesteren uit om op woensdag 4 november tussen 10.00 uur en 11.30 uur een kaarsje aan te steken in de kerkzaal om zo een overleden dierbare te herdenken. Kerkelijk centrum De Voorhof vindt u op Nedereindsestraat 30c te Kesteren.

Begin november is het Allerzielen. Op die dag worden in veel kerken de mensen herdacht die in het afgelopen jaar zijn overleden. In deze ‘coronatijd’, met al zijn onzekerheden, is de behoefte aan herdenken mogelijk groter dan voorheen. Tegelijk is het het binnen de huidige regelgeving niet gewenst dat er meer dan dertig kerkgangers aanwezig zijn bij een kerkdienst. Daarom biedt de Voorhofgemeente de inwoners van Kesteren de mogelijkheid om n de kerkzaal een kaarsje aan te steken en hier even bij stil te staan of te gaan zitten. U hoeft hiervoor niet kerkelijk betrokken te zijn. Om aan de voorschriften van het ‘corona-protocol’ te voldoen zal een gastheer of gastvrouw erop toezien dat er niet teveel bezoekers tegelijk worden binnengelaten en dat looproutes worden gevolgd om contacten te vermijden.

Meer berichten