Logo gemeentenieuwsonline.nl
Burgemeester Hans van der Pas in gesprek met de deelnemers. (foto: Tjark Struif Struif Bontkes)
Burgemeester Hans van der Pas in gesprek met de deelnemers. (foto: Tjark Struif Struif Bontkes) (Foto: )

Nieuwe Nederlanders op weg naar werk

RHENEN - Onder de nieuwe Nederlanders zijn vele goed opgeleide en ervaren mensen. Zij popelen om met hun talenten en ervaring actief mee te doen in de samenleving. Dat is niet altijd eenvoudig omdat er hoge eisen worden gesteld aan de taalbeheersing, en ook zijn hun diploma’s in Nederland vaak niet geldig. Hierdoor werken ze vaak onder hun niveau.

Om hen te ondersteunen in een zoektocht naar een passende baan, heeft JobHulpMaatje Rhenen een training 'Werken in Nederland' opgezet. In deze training werd samen met de deelnemers gekeken naar hun talenten en kennis en hoe ze die kunnen gebruiken om een toekomst in Nederland op te bouwen. De training startte in februari, maar moest in maart worden afgebroken wegens de corona-crisis. Op 15 juni kon de training worden hervat en op 17 juli werden de certificaten uitgereikt in de Gedachteniskerk in aanwezigheid van ondermeer de burgemeester van Rhenen, Hans van der Pas.

De cursisten zijn afkomstig uit Mexico, Irak, Syrië, Iran en Turkije en goed opgeleid. De meesten zijn al actief in de gemeente Rhenen als vrijwilliger om zodoende de taal en de manier van werken te leren. Op deze bijeenkomst hield iedere deelnemer een kort praatje in het Nederlands waarin hij/zij zich presenteerde en zijn/haar toekomst dromen met de toehoorders deelde. Vervolgens gaven de toehoorders adviezen en suggesties over mogelijkheden om werk te vinden.

Meer informatie over de activiteiten van JobHulpMaatje Rhenen staat op https://jobhulpmaatjerhenen.nl.

Meer berichten