Logo gemeentenieuwsonline.nl

Uit de Kunst in Kesteren

KESTEREN - Uit de Kunst: drie avonden over beeldende kunst met een bijbelse achtergrond in kerkelijk centrum De Voorhof, Nedereindsestraat 30c in Kesteren. Marijke van Dijk, kunsthistoricus en beeldend kunstenaar, is de spreker op deze drie avonden.

Bijbelse verhalen leveren prachtige kunst op, die mensen diep kan ontroeren, maar ook kan verontrusten. Kunst die ook rake vragen kan oproepen, of de wenkbrauwen doet fronsen. Wat vertellen beelden uit de kunst ons over Bijbelverhalen? En wat zeggen ons persoonlijk die beelden, die voorbij het Woord gaan?

Wanneer je bedenkt dat het allergrootste deel van de Westerse kunst een bijbelse achtergrond heeft, is duidelijk dat er onder zo’n noemer veel te kijken valt. Marijke neemt u graag mee op reis door de kunstgeschiedenis, om in vogelvlucht te laten zien hoe de bijbel verbeeld wordt in prachtige, ontroerende, maar soms ook schokkende en onbegrijpelijke kunstwerken. Bekende en onbekende bijbelverhalen, oude en moderne kunst, middeleeuwse manuscripten en moderne kruiswegen, maar ook thema’s als beelden van God en Jezus (…en hoe zit het dan met het beeldverbod?) zullen aan de orde komen. Iedereen is welkom bij deze kijk- en luisterbelevenis!

Het vervolg van deze avond is op 30 januari en 6 februari. De organisatie is in handen van Regionale werkgroep VIS (www.gele-boekje.nl). De toegang is vrij.

Meer berichten