Logo gemeentenieuwsonline.nl

Wethouder Simone Veldboer neemt afscheid

RHENEN - Onlangs heeft Simone Veldboer, wethouder voor de Progressieve Combinatie Rhenen haar afscheid aangekondigd. Zij zal, naar verwachting rond 1 april, haar ambt als wethouder neerleggen.

Haar vertrek is ingegeven door persoonlijke overwegingen. De Progressieve Combinatie betreurt het vertrek van een zo kundig bestuurder, maar heeft alle begrip voor haar persoonlijke afwegingen. Simone Veldboer is een icoon voor de PCR. In 2005 was zij betrokken bij de oprichting van Progressief Rhenen en de totstandkoming van de Progressieve Combinatie. Na de daverende verkiezingsoverwinning in 2006 werd zij raadslid. Dit deed zij met verve tot zij in 2014 tot wethouder werd benoemd.

Naast de vakinhoudelijke kennis van haar bestuurlijke portefeuille, heeft zij zich vooral ingezet voor een nieuwe, open bestuursstijl, waarbij direct betrokkenen werden gehoord en het gesprek met de burgers van Rhenen op een constructieve manier kon plaatsvinden. Daarmee heeft zij een heel belangrijk stempel gezet op de verbetering van de lokale democratie.

Het bestuur van de PCR is in inmiddels in gesprek met een aantal ervaren bestuurders die haar plek zouden kunnen innemen.

Meer berichten