Waaldijk bij Echteld.
Waaldijk bij Echteld. Foto: Peter Venema

Dijkversterking Neder-Betuwe Samen ruimte maken voor de dijkversterking

Algemeen

NEDER-BETUWE - In de komende jaren versterkt Waterschap Rivierenland de Waaldijk tussen Echteld – Dodewaard. Dat doen we door hem te verbreden, te verhogen en een damwand te plaatsen. Een grote klus in het belang van alle bewoners en bedrijven in het gebied. Deze klus kunnen we niet klaren zonder hulp van veel partijen, zoals grondeigenaren en grondgebruikers rondom de dijk.

Om de dijkversterking uit te voeren moet het waterschap rondom de dijk aan de slag. Daar hebben we werkruimte nodig. Door het verhogen en verbreden van de dijk is ook extra ruimte nodig voor de ‘nieuwe’ dijk. Soms is dit al grond van het waterschap. Regelmatig is het grond van burgers, bedrijven of gemeente. Dan starten we met het verwerven van grond (percelen) voor tijdelijk of vast gebruik.

Meedenken bij vormen dijkplan

Al vroeg betreft het waterschap de omgeving bij het maken van de plannen voor de dijkversterking. Diverse mogelijkheden voor de uitvoer legt ze voor aan de klankbordgroep. Grondeigenaren en grondbegruikers kunnen hun reactie op de plannen geven. Als waterschap kijken we waar maatwerk mogelijk is. Zo kunnen we soms door kleine aanpassingen aan het ontwerp bomen, een bijzondere tuininrichting of een tuinhuis sparen. In overleg komen we zo tot een ontwerp dat ter inzage kan.

Verwerven van niet-eigen grond

“Als dit ontwerp er ligt, weten we welke perceelgedeelten we nodig hebben,” vertelt Jack Ritsema, senior coördinator Grondverwerving bij Waterschap Rivierenland. “Een deel van die percelen is al in ons bezit, een deel niet. Voor dat laatste deel starten we met ‘grondverwerving’. Daarmee zorgen we ervoor dat de percelen die we nodig hebben op tijd beschikbaar zijn. De aannemer die de dijkversterking uit gaat voeren wil na akkoord op het ontwerp snel kunnen starten.”

Tijdelijk en vast gebruik

Jack: ”Het is niet zo dat we alle grond die niet van ons is willen kopen. Een groot deel van de grond hebben we maar tijdelijk nodig. We gebruiken het om met ons materieel bij de dijk te komen (tijdelijke ingebruikname). Of om aanpassingen te doen aan of onder de grond (zakelijk recht). Na de dijkversterking krijgen de grondeigenaren de grond weer in gebruik. Alleen een klein deel kopen we aan. Die grond is blijvend nodig voor de aanpassing van de dijk of als beheerstrook aan de voet van de dijk.”

In gesprek met de grondeigenaar

Jack: ”Het waterschap heeft twee externe bureaus ingeschakeld die de grondverwerving op zich nemen. Grondverwervers gaan in gesprek met de grondeigenaren en grondgebruikers. Ze leggen uit welke grond tijdelijk of voor vast nodig is voor de dijkversterking. Heel precies bekijken zij welke gevolgen dit heeft voor de grondeigenaar en grondgebruiker. Het principe is dat zij volledig schadeloos worden gesteld. Zij ontvangen een marktconforme prijs voor (het gebruik van) de grond. En een vergoeding voor eventueel herstelwerk. Denk aan het verplaatsen van een hek of het vervangen van beplanting. Samen maken we zo ruimte voor de nieuwe dijk.” 

Uitgelicht

Digitale krant