Logo gemeentenieuwsonline.nl
28 september. Vier mannetjes en één vrouwtje Tafeleend tussen de Kuifeenden in de Marspolder. (foto: Henk van der Kooij)
28 september. Vier mannetjes en één vrouwtje Tafeleend tussen de Kuifeenden in de Marspolder. (foto: Henk van der Kooij) (Foto: Henk van der Kooij)

I love Roodkoppen!

BETUWE - Hoe ik aan die naam Roodkoppen kom? In mijn twennerperiode werden er in het winterhalfjaar in een fraai moerasgebied, niet ver van de ouderlijke woning, regelmatig honderden eenden geschoten.

Door Henk van der Kooij

Het geschoten wild werd na de jacht verzameld en bij het jachthuis op tableau uitgelegd. Ik ging, als het even kon, erheen om allerlei eendensoorten van dichtbij te bekijken. En u snapt het: er lagen ook wel eens Roodkoppen. Zo noemden de jagers Tafeleenden. Op de foto ziet u 12 duikeenden: 4 vrouwtjes en 3 mannetjes Kuifeend en 4 mannetjes en 1 vrouwtje Tafeleend. Het mannetje Tafeleend heeft een roodbruine kop met fel rode ogen, zwarte borst en een grijs verenkleed. Het vrouwtje Tafeleend heeft een lichtbruine kop. Tafeleenden komen in ons Rivierengebied niet zoveel voor. Wilt u ze nu zien dan moet u de plassen in de Marspolder bezoeken. Daar verblijven al maanden vele tientallen Tafeleenden. Tafeleenden duiken naar plantaardig en dierlijk voedsel, maar zijn meer planteneters dan Kuifeenden.

Het water in de Marspolder is erg helder en ongetwijfeld is er het nodige (planten)voedsel te vinden. Helaas is er wel iets vreemds aan die Roodkoppen. De geslachtsverhouding deugt niet. In 2016 werden 13.000 Tafeleenden geteld en ruim 70% van de getelde vogels waren mannetjes (Sovon). Ik hou van schitterende Roodkopmannetjes, maar met zo’n scheve geslachtsverhouding komt wel het voortbestaan van de soort in het geding. Op 22 november telde ik 37 Tafeleenden, 78% mannetjes en 22% vrouwtjes. Oei, hoe komt dit toch?

Meer berichten