Logo gemeentenieuwsonline.nl
16 september. Een wadende, naar prooi zoekende grote zilverreiger, genomen vanuit de vogelhut. (foto: Henk van der Kooij)
16 september. Een wadende, naar prooi zoekende grote zilverreiger, genomen vanuit de vogelhut. (foto: Henk van der Kooij) (Foto: Henk van der Kooij)

Vogeltrek: en witten komen

NEDER-BETUWE - Hoewel nog niet alle lepelaars ons land hebben verlaten, zijn de meeste vertrokken naar het warmere zuiden. Maar zijn we nu in het Rivierengebied zonder grote witte vogels? Nee, u heeft toch ook wel de afgelopen weken de witte reiger weer gezien? In de tweede helft van de zomer zijn de eerste al wel te zien maar dan zijn er nog niet veel.

Door Henk van der Kooij

Waarschijnlijk gaat het dan om Nederlandse vogels, want tegenwoordig broedt de Grote Zilverreiger al met honderden paren in ons land. In de trektijd zijn er meer zilverreigers waar te nemen. In de maand oktober komen de hoogste aantallen hier voor. Ringaflezingen tonen aan dat buitenlandse Grote Zilverreigers uit het oosten kunnen komen (Polen, Oekraïne) en het zuiden (Frankrijk), waarschijnlijk ook het zuidoosten (Neusiedlersee, Oostenrijk) (Sovon).
Op de foto ziet u een naar prooi speurende grote zilverreiger in de Blauwe Kamer. Het water in de plas stond betrekkelijk laag door de geringe hoeveelheid neerslag, vandaar deze wadende vogel. Schitterend wat een schoon schepsel! Gratis te zien vanuit de vogelhut. U gaat daar toch ook wel eens kijken? Rustig zittend vanaf een van de banken valt er altijd wel wat te beleven. Voor jong en oud. Let eens op het fraaie spiegelbeeld van deze witte reiger in het rimpelloze heldere water. Op de prachtige wirwar van takken erachter. Is het geen adembenemend schilderachtig geheel?

Meer berichten