Logo gemeentenieuwsonline.nl
De Veldschuur Bemmel. (foto: Stichting Lingewaard Natuurlijk)
De Veldschuur Bemmel. (foto: Stichting Lingewaard Natuurlijk) (Foto: Stichting Lingewaard Natuurlijk)

Panorama Nederland in Lingewaard

BEMMEL - Stichting Lingewaard Natuurlijk viert haar 25-jarig jubileum met een bijzonder evenement. "Wij presenteren Panorama Nederland van 23 tot 29 augustus in de Theaterkerk in Bemmel. Lingewaard hoort landschappelijk gezien tot de Gelderse Poort en zag er 25 jaar geleden anders uit dan nu en zal verder veranderen."

In Panorama Nederland worden vier thema’s benoemd die bepalend zijn voor deze veranderingen: De verduurzaming van de landbouw, de energietransitie, veranderingen in wonen/mobiliteit en de klimaatadaptatie. Welke invloed hebben deze thema’s op het landschap van Lingewaard?

In de voorgaande weken hebben wij over ieder thema een stelling geformuleerd, waarmee u het eens of oneens kon zijn. Deze week doen wij een oproep om kansen voor het landschap in Lingewaard aan te leveren.

Het creëren van kansen voor natuur en landschap past bij de visie van Stichting Lingewaard Natuurlijk. Samen met de inwoners van Lingewaard willen wij zoeken naar kansen om Lingewaard gezonder en plezieriger te maken om in te wonen en werken.

U kunt bijvoorbeeld denken aan de manier waarop we voedsel produceren, hoe we energie opwekken, hoe we woningen bouwen, hoe we omgaan met groen en water maar ook met waterbeheersing. Maar ook vanuit uw beleving kunt u mogelijkheden aangeven die een bijdrage kunnen leveren om onze woonomgeving mooier te maken.

Welke kansen voor het landschap zijn volgens u van belang voor inwoners van Lingewaard? Graag uw reactie naar info@lingewaardnatuurlijk.nl.

Meer berichten