Logo gemeentenieuwsonline.nl

Lingewaard Natuurlijk viert 25-jarig jubileum met bijzonder evenement

Steenuil
Steenuil (Foto: Stichting Lingewaard Natuurlijk)

BEMMEL - Als een van de eerste gemeenten in Nederland heeft Lingewaard Natuurlijk de kans gekregen om Panorama Nederland te presenteren in de Theaterkerk van Bemmel. In Panorama Nederland wordt door middel van foto’s een beeld geschetst van de toekomst van Nederland.

De feestelijkheden zijn van 23 tot 29 augustus en zijn bestemd voor de inwoners van Lingewaard en belangstellenden. Leerlingen van basisscholen en vervolgonderwijs nemen daarbij een bijzondere plaats in, omdat het Panorama vooral gericht is op de toekomst.

Lingewaard hoort landschappelijk gezien tot de Gelderse Poort en zag er 25 jaar geleden anders uit dan nu en zal verder veranderen. In Panorama Nederland worden vier thema’s benoemd die bepalend zijn voor deze veranderingen: De verduurzaming van de landbouw, de energietransitie, veranderingen in wonen/mobiliteit en de klimaatadaptatie. Welke invloed hebben deze thema's op het landschap van Lingewaard?

In de komende weken zullen wij over ieder thema een stelling formuleren waarmee u het eens of oneens kunt zijn. Uw reactie graag naar info@lingewaardnatuurlijk.nl

Deze week het thema: De verduurzaming van de landbouw. De intensieve landbouw en veeteelt biedt voordelen zoals onder andere lage voedselprijzen. Maar er ligt ook een sterke druk ligt op natuur en landschap en de agrariërs worden niet beloond voor hun inzet. Onlangs gaf minister Schouten aan dat de voedselproductie duurzamer moet en dat agrariërs beter beloond moeten worden voor hun inzet.

Stelling 1: Om de natuur te sparen en de boer een beter inkomen te geven, ben ik bereid méér te betalen voor mijn eten.

Meer berichten