Logo gemeentenieuwsonline.nl

Gregoriaans koor Magna Voce in Valburg op Sacramentsdag

VALBURG - Zondag 23 juni om 9.30 uur zal Magna Voce de Gregoriaanse gezangen verzorgen tijdens de Woord en Communie viering, in deze viering zijn de gezangen hierop afgestemd, voorganger is Janine Kallen.

Thema van deze viering is 'Gebroken om te delen' de Gregoriaanse gezangen zijn geheel afgestemd op deze themaviering. Sacramentsdag is het Hoogfeest van het allerheiligst Sacrament. Het koor zal het Introitus,Cibavit eos ex adipe frumenti en het Alleluia Caro mea ver est cibus zingen. Daarnaast zullen Kyrie en Gloria uit de VIII mis worden gezongen. Onlangs heeft het koor vieringen in Ressen en Oosterhout verzorgd waarbij het koor vanuit de geloofsgemeenschappen op veel enthousiasme en waardering kon rekenen.Valburg staat bekend om de interactie van koor en volkszang en dat heeft altijd een mooie wisselwerking tijdens de vieringen.

Het koor nodigt een ieder dan ook weer van harte uit om samen een mooie en bezinningsvolle Sacramentsdag te vieren in Valburg. De muzikale begeleiding zal worden verzorgd door Harry van Kempen uit Oosterhout aan het orgel, het geheel staat onder leiding van dirigent Rita Branderhorst.

Meer berichten