Logo gemeentenieuwsonline.nl
Een langsdam in de Waal bij Wamel. (foto: Frank Collas)
Een langsdam in de Waal bij Wamel. (foto: Frank Collas) (Foto: Frank Collas)

Lezing: het onderwaterleven in de Waal

BEMMEL - Op woensdag 24 april geeft Frank Collas een bijzondere lezing over de invloed van de scheepvaart op het onderwaterleven in de Waal.

In de grote rivieren van Nederland komen een groot aantal soorten vissen voor. Dit varieert van kleine eencelligen tot grote vissen als winde en meerval. Een aantal soorten in de grote rivieren staat al geruime tijd onder druk van een aantal (on)vermijdelijke stressoren zoals vervuiling, het vastleggen van de rivieren en de scheepvaart. Hierdoor zijn meerdere soorten sterk in aantal afgenomen of zelfs verdwenen. Sinds een aantal decennia wordt geprobeerd om de rivieren weer meer geschikt te maken voor het onderwaterleven. Hierbij kan gedacht worden aan het verminderen van vervuiling, het aanleggen van nevengeulen en het plaatsen van dode bomen in het water. Op lokaal niveau blijken dit soort maatregelen een positief effect te hebben, er is echter nog steeds ruimte voor verbetering. Een mogelijkheid is het aanleggen van langsdammen, een dam die evenwijdig aan de oever loopt en daarbij de rivier splitst in een vaargeul voor scheepvaart en een oevergeul voor onder andere de natuur. Dergelijke dammen die recent zijn aangelegd in de Waal laten inderdaad een positief effect zien op het onderwaterleven.

Wilt u deze bijzondere lezing bijwonen? Kom dan naar De Veldschuur in Bemmel van stichting Lingewaard Natuurlijk. Aanvang 20.00 tot 22.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. Toegang 7,50 euro, inclusief een kop koffie of thee. De toegang voor 'Vrienden van Lingewaard Natuurlijk’ is gratis.

Meer berichten