Logo gemeentenieuwsonline.nl
Ook de veilheid op rotonde is volgens wijkbewoners in het geding. (foto: Sjaak Veldkamp)
Ook de veilheid op rotonde is volgens wijkbewoners in het geding. (foto: Sjaak Veldkamp) (Foto: sjaak veldkamp)

Wegwerkzaamheden roept vragen en bezorgdheid op

BEMMEL – Bij calamiteiten zitten bewoners van de Essenpas flink in de knel. Bewoners uiten hun bezorgdheid over de drukte op de enige ontsluitingsweg van hun wijk. Boosdoener zijn de werkzaamheden aan de provinciale weg tussen Gendt en Bemmel. Het PvdA-raadslid van den Bos heeft het college schriftelijke gevraagd om op zeer korte termijn met een oplossing te komen. Ook de veiligheid op en rond de rotonde vraagt aandacht.

Gedurende de spits is het in zowel de ochtend- als avonduren druk op toegangswegen tot de Papenstraat, stelt het raadslid in zijn brief. Het lijkt helemaal penibel voor de Bemmelse woonwijk Essenpas. "Daar de route via de Van Nispenlaan naar de rotonde de enige officiële uitrit is vanuit de Essenpas, is er voor bewoners ook geen alternatief mogelijk. Dit in combinatie met het vele fietsverkeer op zowel de Papenstraat als op de rotonde Van der Mondeweg/Van Nispenlaan, maakt dat er onveilige situaties dreigen te ontstaan."

Het raadslid deelt de bezorgdheid van bewoners. Voor de brandweer, ambulance en politie is er tijdens een drukke spits geen doorkomen aan. Hij vraagt zich af of de gemeente en provincie er alles aan gedaan hebben en doen om de onveiligheid voor fiets- en gemotoriseerd verkeer te voorkomen of te verminderen.

Van den Bos stelt voor om zolang de werkzaamheden aan de Van der Mondenweg voortduren om de Essenpas te ontsluiten via een verbinding tussen Hank en Dijkstraat. Maar ook dat roept weer een nieuw probleem op, weet het PvdA raadslid. "Wat kan het college aan maatregelen nemen om een mogelijke toename van sluipverkeer door de wijk te voorkomen of verminderen?"
Het college geeft desgevraagd geen reactie voordat de schriftelijke beantwoording er is. Wethouder Sluiter verwacht dat wegens het einde van de wegwerkzaamheden de verkeersproblematiek dan voorbij is.

Meer berichten