Logo gemeentenieuwsonline.nl
Foto:

De 'armenkasboeken' van de NH-kerken van Slijk-Ewijk en Herveld in de 17de eeuw

SLIJK-EWIJK -Op woensdag 27 maart vertelt John Mulder, voorzitter van de Historische Kring Oosterhout, Slijk-Ewijk, Valburg over de armenkasboeken. De lezing vindt plaats in het Dorpshuis Beatrix in Slijk-Ewijk, aanvang 20.15 uur; de toegang is gratis.

De armenmeesters van Oosterhout, Slijk-Ewijk en Herveld hielden vanaf circa 1635 een kasboek bij waarin de uitgaven en ontvangsten werden genoteerd. Ze leefden in de verschrikkelijke tijd van de Tachtigjarige en Dertigjarige Oorlog. Plunderingen, diefstal en moorden, verkrachtingen door Spaanse, Staatse, Engelse, Schotse, Duitse, Franse et cetera. soldaten waren schering en inslag.

Vluchtelingen uit onder andere Duitsland, gevangenen uit Duinkerken en Turkije zochten hun heil in de Nederlanden en klopten aan bij de armenmeesters – en niet tevergeefs - om voedsel en geld. Maar de NH-kerk uit Slijk-Ewijk en Herveld droeg ook zorg voor hun armen. Ze kregen geld, voedsel en of kleren. Bij dijkdoorbraken zoals in 1644 en 1651 voeren de armenmeester in aken over de ondergelopen landerijen om brood en kaas aan de armen te brengen.

De ontvangsten kwamen onder andere van pachthuizen en -boerderijen, van de opbrengst van gewassen op het land, van het verhuren van doodskleren, van collectes in de kerken, maar ook collectes door soldaten die op de redoutes langs de dijk Loenen tot Oosterhout verbleven. Kortom, de armen kasboeken geven een fantastisch beeld over het leven van de gewone mens in de zeventiende eeuw in onze streek.

Meer berichten