Logo gemeentenieuwsonline.nl

Kijke in de kerk

RESSEN - Trots zijn wij op ons oude kerkje in Ressen en dat steken wij niet onder stoelen of banken. Integendeel, we willen er graag mee pronken en veel mensen laten meegenieten. Daarom zetten wij tijdens de zomermaanden onze deuren wijd open, zodat iedereen die langs komt even binnen kan kijken.

Even uitrusten van het lopen of fietsen en de sfeer proeven van dit prachtige gebouwtje. Of zomaar even genieten van de stilte.
In ruim 700 jaar zijn hier heel wat kinderen gedoopt, huwelijken gesloten en begrafenisdiensten gehouden. Er hebben heel wat liederen en gebeden geklonken tijdens de wekelijkse erediensten. Indrukwekkend om tot je door te laten dringen wat zich hier door de eeuwen heen allemaal heeft afgespeeld. Het maakt onze kerk een bezoekje waard.

Van mei tot november is een ieder op zaterdag en zondag tussen 11.00 en 17.00 uur welkom. (Met uitzondering van de tijden dat er een dienst wordt gehouden.) Deze openstelling is een initiatief van de Coördinatiegroep Pleisterplaats Ressen en is mogelijk dankzij vrijwilligers die als gastheer/gastvrouw een of meerdere dagdelen in de kerk aanwezig willen zijn. Mocht u interesse hebben om als vrijwilliger mee te draaien, eenmalig dan wel structureel, neem contact op met ons op, via e-mail: info@pleisterplaatsressen.nl of telefonisch: 06 14894540.

De coördinatiegroep Pleisterplaats Ressen organiseert meerdere activiteiten op het gebied van zingeving en ontmoeting, zie hiervoor: www.pleisterplaatsressen.nl.

Meer berichten