Logo gemeentenieuwsonline.nl

Retraitedag Ressen

RESSEN - Alweer de vierde Retraitedag dit seizoen in Ressen. Een mooie gelegenheid om even stil te staan bij waar je staat en wat van jou van waarde is.

Op deze dagen is er ruimte voor bezinning, tijd voor jezelf, verstilling en creativiteit in ruime zin. Deze keer is het thema ‘Schepping’ en staan we stil bij onze verbonden met de natuur, een belangrijk element in de Keltische Christelijke Spiritualiteit. Daarin speelt het besef dat in de hele schepping, in al het levende, een goddelijke, universele kracht werkzaam is.
Aandacht en tijd besteden aan en in de natuur geeft innerlijke rust. Respect hebben voor de kwetsbare aarde en hoe we in harmonie en verbondenheid met de natuur kunnen leven is juist in onze tijd van onmetelijk belang.

Wees welkom op zaterdag 17 maart van 10:30 - 16:00 uur. Lunchpakket en stevige schoenen zijn aanbevolen, voor koffie/thee en soep zorgen wij. De kosten bedragen 15 euro. Aanmelden bij Winny Eijbersen 06 14894540 of via de mail pleisterplaatsressen@4-plek.nl.

Meer berichten