Logo gemeentenieuwsonline.nl

Initiatief voedselbos Rhenen

RHENEN - De Rhenense voedselbos-initiatiefgroep, die graag een Rhenens voedselbos creëert, ontving onlangs een workshop Malika Cieremans, over voedselbosontwikkeling. De groep komt maandelijks bijeen, en onderzoekt mogelijkheden en maakt een plan.

Malika is een van de pioniers in Nederland als het gaat over voedselbossen; ze is geïnspireerd door Forest gardening in Engeland. Ze heeft ervaring opgedaan in Rusland, waar men meer ervaring heeft met oerbossen en eten en geneeskrachtige kruiden uit de natuur. In Portugal maakte Malika kennis met community leven, en meer in balans leven met de natuur. In Nederland wisselde ze kennis uit met voedselbos Goeroe Wouter van Eck. En ze was betrokken bij Transitie town – Wageningen. 

Qua voedselbos ontwikkeling ziet Malika nu een exponentiële groei. In alle regio’s in Nederland zijn burgerinitiatieven. Malika heeft een voedselbos in Ede en wil haar kennis delen en hiermee ’zaadjes planten’ voor meer voedselbossen.

Met een voedselbos gaat het niet alleen om fruitbomen, notenbomen, aanplanten en oogsten, maar we denken dan aan ecosystemen, mens- en bodem gezond houden, educatie over natuur- en voedsel verbouwen, en natuurlijk het sociale aspect. Het Rhenens voedselbos initiatief heeft contact met verschillende initiatieven in Nederland, om van elkaar te leren en elkaar te inspireren. Ook heeft de groep al contact gelegd met de Gemeente Rhenen om te kijken naar mogelijkheden.

Het Rhenens initiatief kan met Malika’s inspiratie en vraagstukken verder aan de slag met planontwikkeling.

Op 11 juni tijdens Cuneradag was de initiatiefgroep Voedselbos bij ’t Brandtweer in de benedenstad. “Wil je meer weten of meedoen, laat het weten. Via info@tbrandtweer.nl / voedselbosrhenen@gmail.com kom je terecht bij Anja en Marlies, die de kar trekken.”

Meer berichten