Logo gemeentenieuwsonline.nl
<p>7 mei 2015 Kesteren. Staartmees rustig zittend kunnen fotograferen!&nbsp;</p>

7 mei 2015 Kesteren. Staartmees rustig zittend kunnen fotograferen! 

(Foto: Henk van der Kooij)

Bolletjes-met-staart-vogels

KESTEREN - Vandaag vraag ik u aandacht voor de Staartmees. De meesten onder ons kennen de Koolmees en de Pimpelmees, maar ook de Staartmees? Als u de vogel ziet, dan herkent u hem gelijk: klein, bolvormig met een heel lange, zwarte staart. De soort broedt in bossen, parken en tuinen met een gevarieerde struiklaag. 

Door Henk van der Kooij

Deze minder algemene mezensoort komt dan ook bij Rhenen en omgeving meer voor dan in het Rivierengebied. Staartmezen zijn zeer sociaal. Vooral buiten het broedseizoen leven ze in familiegroepjes. Dwarrelend door twijgen en bomen roepen ze voortdurend naar elkaar. Daarbij vliegen de vogels vaak een voor een naar de volgende boom. Prachtig om te zien. Moeilijk om te fotograferen. Verschillende keren geprobeerd, maar voordat ik een Staartmees scherp had, was de vogel al weer gevlogen. 

De Staartmees op de foto dan? Die is gefotografeerd in het broedseizoen. In 2015 broedde er een paar in een ligusterstruik in eigen tuin. De Staartmees is dé virtuoos (dé meester) onder de nestbouwers. Maakt een prachtige bolvormig nest van korstmossen, waarbij de binnenkant gevoerd wordt met veertjes. Een natuurvorser heeft ze eens geteld. Hij kwam tot het aantal van 2379! Je zult ze maar een voor een aan moeten brengen. Staartmezen zijn uitgesproken standvogels. Zij blijven altijd in de buurt van de plaats waar ze ter wereld zijn gekomen, in de winter zwerven zij hier tot op enkele kilometers afstand omheen. Hoewel, erg jammer, na 2015 heb ik ze in eigen omgeving weinig meer gezien.

Meer berichten