Logo gemeentenieuwsonline.nl
<p>Samen sterk.</p>

Samen sterk.

(Foto: shutterstock)

Wil je van betekenis zijn voor kwetsbare mensen?

RHENEN - JobHulpMaatje steunt kwetsbare groepen die werkzoekend zijn en helpt hen op weg naar (vrijwilligers)werk. Op dit moment heeft JobHulpMaatje Rhenen te maken met een toestroom van werkzoekenden, onder andere de vluchtelingen uit de Oekraïne, waardoor er behoefte is aan extra maatjes.

Veel mensen die te maken hebben  met werkloosheid hebben grote moeite om een stap verder te komen, ondanks de hulp van professionele organisaties.

Het verliezen van een baan valt vaak zwaar, zowel financieel, als emotioneel. Zeker als mensen al langer werkloos zijn of andere belemmeringen hebben. In het bijzonder geldt dit voor mensen die ook huis en haard moeten verlaten. Voor mensen in een kwetsbare positie is iemand die met je meedenkt en je bij de hand neemt vaak van grote betekenis. 

Als JobHulpMaatje ben je in de eerste plaats bemoedigend voor werkzoekenden, die met respect, liefde en geduld luistert en ondersteunt. Je hoeft geen specifieke kennis te hebben van solliciteren en de arbeidsmarkt. Het gaat vooral om het in kaart brengen waar de behoefte van mensen ligt.
Je krijgt een training waarbij je leert hoe je mensen kunt begeleiden. Ook zijn er bijeenkomsten met andere maatjes. Het contact met de coördinatoren is laagdrempelig. Zij begeleiden je -zo nodig- van stap tot stap in dit proces.

Als dit je aanspreekt, komen we graag met je in contact. Voor meer informatie: kijk op onze site https://jobhulpmaatjerhenen.nl/. Bij vragen of interesse kun je contact opnemen met de coördinatoren Cora van den Berg (06 20310418) en Eline van Berkum (06 20384182) of via info@jobhulpmaatjerhenen.nl.

Meer berichten