Logo gemeentenieuwsonline.nl

Jongerenpanel Neder-Betuwe

NEDER-BETUWE - Veel jongeren leven in een gemeente waar van alles voor hen wordt georganiseerd zonder dat ze daarbij betrokken zijn. Dit desondanks dat de verenigingen, ondernemers, gemeente en inwoners graag input willen van de jeugd. 

De Jongerenraad Neder-Betuwe en TipNeder-Betuwe tackelen dit probleem door middel van een nieuw jongerenpanel. Vanaf november wordt er één keer per twee maanden een korte vragenlijst gestuurd naar alle jongeren die mee willen helpen de gemeente Neder-Betuwe nog mooier te maken. De vragenlijsten zullen gaan over onderwerpen die betrekking hebben op de jeugd, zoals het vuurwerkverbod, duurzaamheid of de coronapas. Geïntresseerden kunnen zich aanmelden via de website www.jongerenraadnb.nl/panel/.  

TipNeder-Betuwe is een raadgevend panel in Neder-Betuwe waar alle inwoners van zestien jaar en ouder aan deel kunnen nemen. Via TipNeder-Betuwe geeft je via raadgevende vragen antwoord. Dus geen ‘wat vindt je van-vragen’, maar de ‘waarom-‘ of ‘hoe-vragen’ over de gemeente.
TipNeder-Betuwe praat samen met de inwoners, in plaats van over inwoners. Ze zijn simpelweg te bereiken via www.tipneder-betuwe.nl.

De jongerenraad Neder-Betuwe vertegenwoordigt jongeren in onze gemeente en betrekken ze erbij. Dus voor alle jongeren uit Neder-Betuwe tussen de 14 en 23 jaar die willen meedenken over actuele dingen in de Neder-Betuwe, harte welkom bij de jongerenraad! Voor vragen is de jongerenraad te bereiken op het mailadres: info@jongerenraadnb.nl.

Meer berichten