Logo gemeentenieuwsonline.nl

Mantelzorgcompliment?

NEDER-BETUWE - Als zorgvrager zoekt u wellicht een manier om uw mantelzorger te bedanken voor alle goede zorgen.

“Wanneer u in Neder-Betuwe woont kunt u voor uw mantelzorger het mantelzorgcompliment aanvragen. Dit is van de gemeente Neder-Betuwe één van de manieren om de waardering voor mantelzorgers zichtbaar te maken.
Het gaat om een cadeaubon of een geld bedrag van vijftig euro. Het mantelzorgcompliment kan aangevraagd worden, wanneer u als zorgvrager een zelfstandig huishouden heeft.
Neemt u contact op met Welzijn Rivierstroom op 0344 602337 en wij zullen het aanvraagformulier naar u toezenden. De gemeente beslist of de aanvraag wordt goedgekeurd.”

Meer berichten