Logo gemeentenieuwsonline.nl
Foto: Repair Café Rhenen

Reparatiemiddag bij Repair Café Rhenen

RHENEN - Op vrijdagmiddag 26 november verzorgt Repair Café Rhenen een reparatie-middag. Ze zijn in de Westpoort aanwezig vanaf 13.30 uur en goederen inleveren kan tot 15.15 uur.

De geldende coronamaatregelen  moeten worden nageleefd. Draag een mondneusmasker en zorg voor 1,5 m afstand! Desinfecteer de handen bij binnenkomst. Eveneens graag rekening houden met een coronatoegangscontrole: het scannen van de QR-code en het tonen van uw ID-bewijs.
“Na het inleveren van de goederen, en het tekenen voor de reparatievoorwaarden, geven wij een tijdstip waarop ze  kunnen worden opgehaald. We noteren dan ook graag een telefoonnummer.”

Repair café Rhenen verzorgt kleine herstelwerkzaam-heden aan bijvoorbeeld kleding, fiets(verlichting) en speelgoed alsmede huishoudelijke en elektrische  apparatuur en kunnen kosteloos worden uitgevoerd. Eventueel wordt een reparatieadvies gegeven. 

Reparaties aan schoon ingeleverde kleding worden steeds in overleg opgepakt. Vòòr het inleveren van apparaten, materialen als stofzakken en andere wegwerp materialen verwijderen en bij voorkeur vervangen door schone exemplaren. “Hoewel we reparaties graag samen met u willen uitvoeren is dit -vanwege het aantal coronabesmettingen- deze middag niet mogelijk.”

Het adres is Westpoort, Veerweg 1, Rhenen. Mailadres repaircaferhenen@gmail.com. Zie ook: samen.rhenen.nl, facebook, of onze website www.repaircaferhenen.nl.

Repair Café Elst (Utr). Repair Café Elst (Utr) is iedere eerste dinsdagmiddag van de maand geopend. Eerstvolgende middag, afhankelijk van de corona-situatie 7 december.

Meer berichten