Logo gemeentenieuwsonline.nl
<p>Wethouder Jolanda de Heer en Leontine Bibo, directeur Buurtgezinnen. (foto: gemeente Rhenen)</p>

Wethouder Jolanda de Heer en Leontine Bibo, directeur Buurtgezinnen. (foto: gemeente Rhenen)

(Foto: gemeente Rhenen)

Time-out voor tieners gaat van start

RHENEN - Dinsdag 21 september ondertekenden Jolanda de Heer (wethouder Jeugd van de gemeente Rhenen) en Leontine Bibo (directeur Buurtgezinnen) de samenwerkingsovereenkomst voor de pilot Time-out voor tieners. 

Met dit project willen de gemeente Rhenen en Buurtgezinnen een project starten waarin tieners tijdelijk opgevangen worden bij een time-out gezin om een formele uithuisplaatsing te voorkomen. Het is uitdrukkelijke de bedoeling dat de tiener na de time-out weer teruggaat naar huis.

Doel van de pilot

Als de problemen in een gezin mede worden veroorzaakt door de puberteit kan een time-out gezin een oplossing bieden. De time-out zorgt voor een veilige plek voor de tiener en kan daardoor de oplopende stress, emoties en conflicten in het gezin stoppen. Zo komt er rust voor alle gezinsleden en wordt er tijd gecreëerd waarin het jeugdteam samen met alle gezinsleden kan onderzoeken wat er moet gebeuren om de gezinsverhoudingen te verbeteren zodat samenleven weer mogelijk wordt. De time-out periode duurt niet langer dan nodig is, vanaf het moment dat de tiener in het time-out gezin is, wordt er direct jeugdhulp ingezet voor het gezin om de verhoudingen thuis te verbeteren. De ouders houden tijdens deze periode hun ouderrol.

Meer informatie over dit project is op te vragen bij Anita Brugman, coördinator van Buurtgezinnen Time-out voor tieners Rhenen via anita@buurtgezinnen.nl.

Meer berichten