Logo gemeentenieuwsonline.nl

Een Groene Kerk activiteit Donderdagavond 7 oktober

RHENEN - De Protestantse Gemeente Rhenen heeft zich sinds 2019 aangesloten bij het landelijk platform Groene Kerken. Een stimulans om te verduurzamen en groener te worden. Zo liggen er inmiddels zonnepanelen op de Ontmoetingskerk en wordt er gewerkt aan een heuvelrugtuin met goede wateropvangmogelijkheden en met voor insecten en vogels aantrekkelijke begroeiing. Tevens wordt er in Cunerakerk en in de Ontmoetingskerk uitsluitend fairtrade koffie geschonken.

“Maar we gaan ook met elkaar in gesprek over hoe we de bijbel kunnen verstaan als we die met een groene bril lezen. En met elkaar in gesprek gaan is niet elkaar opleggen hoe te leven. Er is ruimte voor een breedte aan opvattingen die wederzijds gerespecteerd worden.

Voor 7 oktober hebben we Alfred Slomp uitgenodigd voor de workshop God in de supermarkt. Welke keuzes zijn er te maken bij de dagelijkse boodschappen? Hoe zit het nu met regulier of biologisch eten, dierenwelzijn, gezondheid, ecologische voetafdruk en de verdeling van welvaart en voedsel over de hele wereld. Onder andere via filmpjes, persoonlijke verhalen en interactieve opdrachten krijgen we veel informatie  Welke keuzes willen en kunnen we maken en waarom?”

Deze workshop is een vervolg op een eerder gehouden bijeenkomst in Rhenen. Het was een  enthousiasmerende workshop, waar alle kanten goed belicht werden en ieders mening gerespecteerd. Deze tweede avond is prima los te volgen. Iedereen is welkom op donderdag 7 oktober om 20:00 uur in de Ontmoetingskerk, Anjerlaan 1. Aanmelden kan via tov@pknrhenen.nl.

Meer berichten