Logo gemeentenieuwsonline.nl
<p>Het mannenkoor samen met andere mannenkoren bij het eindejaarsconcert in de Doelen te Rotterdam. (foto: Sjaak Verboom)</p>

Het mannenkoor samen met andere mannenkoren bij het eindejaarsconcert in de Doelen te Rotterdam. (foto: Sjaak Verboom)

(Foto: Sjaak Verboom)

Ledenwerving Christelijk Mannenkoor SDG

RHENEN - Sinds twee jaar bestaat het Christelijk Mannenkoor Soli Deo Gloria (alleen aan God de eer). Het Mannenkoor bestaat op dit moment uit ongeveer 30 leden. “Dat zouden we graag uitgebreid zien, omdat we zo samen en zo mooi mogelijk psalmen en geestelijke liederen ten gehore kunnen brengen tot eer van Gods Naam.”

“Ons zingen moet ten diepste zingen met ons hart zijn. Wij zingen tot eer van Hem, Die ons een stem geeft om te zingen. Onze bedoeling is om God te verhogen in ons lied (zoals vermeld in Psalm 146) en om door middel van onze zang Zijn Woord te verspreiden.

Onderlinge verbondenheid, meeleven en sociale contacten vinden wij belangrijk. Daarnaast is er op onze repetitieavonden en de uitvoeringen die we in het hele land in grote, mooie kerken hebben en tijdens extra activiteiten volop gelegenheid voor ontmoeting en onderling contact.

Onze zang willen wij eerbiedig en mooi uitvoeren. Wij willen de kwaliteit van onze zang blijven ontwikkelen en maken daarom gebruik van de diensten van een professionele dirigent. Wij mogen genieten van muziekstukken die goed en mooi gezongen worden, maar wij zijn ook kritisch. Verbetering wordt altijd nagestreefd.

Kunt u zich hier ook in vinden en wilt u samen met ons op deze manier de Naam van de Heere groot maken, dan bent u van harte welkom op onze repetities die wij twee keer in de maand hebben. Deze worden gehouden in het gebouw van de muziekvereniging Ons Genoegen in Rhenen om 20:00 uur ’s avonds. De eerste staat gepland op 1 september. De tweede op 15 september. Voor verdere informatie en aanmelden: www.mannenkoor-sdg.nl.”

Meer berichten