Logo gemeentenieuwsonline.nl
<p>Kerkbord met de 10 geboden. (foto: PR Cuneragilde)</p>

Kerkbord met de 10 geboden. (foto: PR Cuneragilde)

(Foto: PR Cuneragilde)

Zomeropenstelling Cunerakerk: twee kerkborden

RHENEN - Tijdens de openstelling van de Cunerakerk zijn onder meer te bezichtigen twee fraaie eikenhouten tekstborden: het 10 gebodenbord en het 12 artikelenbord.  Beide kerkborden hangen aan weerszijde van het doksaal. Zij dateren uit 1600 en zijn hiermee enkele van de oudste versieringen in de circa 1450 gebouwde Cunerakerk.

Tijdens de Reformatie werden alle beelden uit rooms-katholieke kerken verwijderd (bekend als de beeldenstorm). De Reformatie koos voor beeldloze kerken, omdat het Woord centraal moest staan. In plaats van beelden verschenen er toen kerkborden of woordborden in de hervormde kerken. Maar die borden werden wel vaak versierd. Zo heeft de lijst van het 10 gebodenbord in de Cunerakerk beschilderde vleugels met Bijbelse figuren. Links staat Mozes in een mantel met schapenvachtgarnering. In zijn linkerhand draagt hij de staf waarmee hij water uit een rots heeft geslagen en om zijn hoofd heeft hij een viervoudige lichtstraal. Rechts staat Aaron, afgebeeld als joodse hogepriester. Gekleed in zwart gewaad met brokaten voorschoot met hogepriesterlijke onderscheidingstekenen. Op het hoofd een tulband met sieraden. Het andere kerkbord, het 12 artikelenbord, is aan beide kanten versierd met renaissance motieven: vruchten en ranken.

Beide kerkborden kunt u bekijken tijdens de openstelling van de kerk tot 11 september, wekelijks op woensdag- t/m zaterdagmiddag 13:00-16:30 uur. De toegang is gratis. Bij de ingang is een balie van het Cuneragilde met informatie. Meer over het Cuneragilde op www.cuneragilde.nl.

Meer berichten