Logo gemeentenieuwsonline.nl
<p>Bijeenkomst bewonersplatform Windpark Midden-Betuwe in Kerkstraat Dodewaard. (foto: Bewonersplatform Windpark Midden-Betuwe)</p>

Bijeenkomst bewonersplatform Windpark Midden-Betuwe in Kerkstraat Dodewaard. (foto: Bewonersplatform Windpark Midden-Betuwe)

(Foto: Bewonersplatform Windpark Midden-Betuwe)

Geslaagde bijeenkomst windpark in Dodewaard ‘Het is géén gelopen race!’

DODEWAARD - Zo’n 180 bezorgde bewoners uit Dodewaard, Zetten en omgeving verzamelden zich dinsdagavond voor een informatiebijeenkomst over Windpark Midden-Betuwe. Voor velen was dit een eerste kennismaking met de initiatiefnemers Betuwewind en Betuwemolen. Een toelichting werd gegeven op het windpark, maar centraal stonden vooral de vragen van de aanwezigen.

Vragen zoals: Waarom horen wij nu pas van de windmolens en waarom zijn we niet eerder betrokken? Hoeveel overlast ga ik krijgen van de windmolens? En kunt u garanderen dat ik geen overlast krijg? Waarom komen er juist hier windmolens? Iedereen kon zijn persoonlijke vragen en zorgen uiten.

De antwoorden op de vragen werden met gemengde gevoelens ontvangen. Argwanend is men vooral als het gaat om het maatschappelijk belang van het windpark. Het gevoel is dat het vooral een verdienmodel is waarbij met name de initiatiefnemers er beter van worden overheerst.

Naast de initiatiefnemers was ook de GGD vertegenwoordigd die vooral ingingen op het gezondheidsaspect. De antwoorden van de GGD waren vooral gebaseerd op de nu wat achterhaalde richtlijnen van het RIVM. Zeker nu het RIVM heeft aangegeven een expertisecentrum te beginnen waarbij gekeken gaat worden naar de gezondheidsrisico’s van windmolens.

Sommige bezorgde omwonenden hebben het gevoel dat het ‘een gelopen race’ is, dat de windmolens er toch wel komen. Het Bewonersplatform is echter van mening dat dat zeker niet zo is. Het is zeker géén gelopen race en gezien de nieuwste ontwikkelingen op politiek gebied is er juist veel winst te behalen.

Meer berichten