Logo gemeentenieuwsonline.nl
<p>Gids Ben Hartman vergelijkt de huidige omgeving met tekeningen uit de zeventiende eeuw. (foto: Willy Hoorn)</p>

Gids Ben Hartman vergelijkt de huidige omgeving met tekeningen uit de zeventiende eeuw. (foto: Willy Hoorn)

(Foto: Willy Hoorn)

Grebbeberg, hoge uitkijkposttussen moerassen en geulen

RHENEN - De Utrechtse Heuvelrug raakt nergens zo dicht aan de Neder-Rijn als bij de Grebbeberg. Al duizenden jaren knabbelt en sleurt de rivier aan het dikke pakket zand, grind en leem, dat hier ooit door miljoenen tonnen smeltend ijs is achtergelaten.Zoals de Kelten, Romeinen, Friezen voor ons, kijken wij ook nu graag vanaf deze plek uit over de Rijndelta en de vroegere moerassen van de Gelderse Vallei. Gidsen van het Cuneragilde leiden wekelijks op woensdagavond zomerexcursies door dit gebied en geven je een indruk welke oerkrachten dit landschap vormden. En hoe dit landschap op zijn beurt bepaalde welke rol Rhenen in onze geschiedenis zou spelen: een door vijanden betwiste grensstad.

Een vestingstad op harde zandgrond. Vanuit drie richtingen was Rhenen de eerste stepstone, na een moeizame tocht met paarden en kanonnen langs zompige grond. De Gelderse hertogen, Kleefsen, Fransen en Duitsers, allen kozen deze route naar harde bodem.

Lang voor mensenheugenis verhief de Greb zich al hoog boven het waterland. Dat op dit hoogste punt een raadselachtig aarden bouwwerk uit de dageraad van onze geschiedenis staat zal niemand verbazen. Verrassend is wel dat nog nooit een afdoende verklaring is gegeven voor de functie van dit immense bouwwerk. Spannende theorieën zijn er wel, de gidsen kennen ze allemaal.

Elke woensdagavond in juli en augustus. Groepsgrootte conform corona-bepalingen. Bospaden zijn ongeschikt voor rolstoelen. De excursies zijn voor het hele gezin, maar de hond mag niet mee. Kosten vijf euro per persoon., tot 12 jaar drie euro, liefst pinnen. Start 19.30 uur. Reserveren verplicht: 06 16787501.

Meer berichten