Logo gemeentenieuwsonline.nl
<p>18 mei 2021. Stil leven: nest van de Kleine Plevier in de Buitenpolder bij Ochten. (foto: Henk van der Kooij)</p>

18 mei 2021. Stil leven: nest van de Kleine Plevier in de Buitenpolder bij Ochten. (foto: Henk van der Kooij)

(Foto: Henk van der Kooij)

Plevierenleed en voorwerpentaal

OCHTEN - In de Buitenpolder bij Ochten is in het zomerhalfjaar de Kleine Plevier aan te treffen. Deze kleine steltloper van ongeveer 17cm broedt hier in de onbegroeide oeverzone bij het water.

Door Henk van der Kooij

Van huis uit kende ik de vogel niet zo. Het was voor mij een grote verrassing toen ik in mei 2020 vier nesten bij de binnenplas vond. Nooit gedacht. Maar ook het leven van Kleine Plevieren is niet altijd rozengeur en maneschijn. In juni 2020 nam ik vanaf het klompenpad een broedende vogel waar bij de buitenplas. De broedplek in mijn geheugen geprent en, zo dacht ik, bij het volgende bezoek tijger ik wat naar de vogel toe en maak mijn foto van het jaar. Het liep echter totaal anders. Het had geregend en het rivierwater was zo gestegen dat de nestplek onder water was verdwenen. Ach, het zal je als vogel maar overkomen. Het water zien stijgen en met je eieren geen kant uit kunnen. In mei en juni 2021 maakte ik nog twee keer mee dat een nest later leeg en verlaten was. 

Nogmaals, het leven van vogels gaat niet altijd over rozen. Op de foto van 18 mei 2021 ziet u een eenvoudig kuiltje met twee eitjes van enkele centimeters. Vaak zijn in de buurt van een plevierennest een of enkele opvallende voorwerpen te zien. Bij Ochten regelmatig een stuk steen. Op de foto diverse takken. Deze voorwerpen spreken een taal: het zijn oriënteringsmiddelen, bakens voor de vogel op weg naar het nest. Wonderlijk.

Meer berichten