Logo gemeentenieuwsonline.nl
<p>24 april Ochten. Een Oeverloper in de oeverzone, hoe kan het ook anders, van de Buitenpolder. (foto: Henk van der Kooij)</p>

24 april Ochten. Een Oeverloper in de oeverzone, hoe kan het ook anders, van de Buitenpolder. (foto: Henk van der Kooij)

(Foto: Henk van der Kooij)

Liefhebber van oeverloosheid

OCHTEN - Steltlopers zijn er in velerlei soorten en maten. Niet alle soorten zijn makkelijk op naam te brengen. Zo niet de steltloper van de foto. Het is een Oeverloper. Deze vogel broedt zelden in Nederland. Maar is wel in voor- en najaar een bekende doortrekker.

Door Henk van der Kooij

De voorjaarstrek begint half april en is eind mei vrijwel voorbij. De Oeverloper van de foto is op 24 april gezien in de Buitenpolder bij Ochten. Op 30 april telde ik er hier drie. De naam is treffend en veelzeggend: de vogel zoekt zijn voedsel langs randen van zoetwaterplassen, meren, beken en rivieren. De Oeverloper is dus echt een oevervogel! Ja, hij kan oeverloos genieten van het oeverloos uitlopen van oeverranden. Grappig was ook dat bij het fotograferen deze vogel het ineens op zijn heupen kreeg en van een oever-loper veranderde in een oever-renner. De vogel moest eens weten dat er over hem oeverloos (= onbeperkt) veel te zeggen valt. De Oeverloper is te herkennen aan de opvallend witte kruk op zijborst omhoog, heeft geelachtige groene poten en wipt vaak met zijn langgerekt achterlijf. Ze zijn ongeveer net zo lang als spreeuwen. Oeverlopers zijn grenzeloos: het zijn lange-afstandstrekker naar Afrika, en overwinteren vooral ten zuiden van de Sahara. Hoe bijzonder is toch de vogeltrek! Zo zie je nog eens vogels die bij ons niet broeden, maar wel doortrekken. Alleen… dan moet je zelf er wel op uit (kunnen) trekken. Als u kunt: doen. Als u niet kunt: hopelijk geniet u van deze foto.

Meer berichten