Logo gemeentenieuwsonline.nl
<p>Links het beeld de Verrekijker. Rechts een naar voedsel borende Grutto in het weidevogelgebied het Eldikse Veld. (foto: Henk van der Kooij)</p>

Links het beeld de Verrekijker. Rechts een naar voedsel borende Grutto in het weidevogelgebied het Eldikse Veld. (foto: Henk van der Kooij)

(Foto: Henk van der Kooij)

Verrekijken over het Eldikse Veld

OCHTEN - Op de foto links ziet u het beeld De Verrekijker. Het staat bij de brug over de Linge langs de Verlengde Lagecampseweg. De sokkel vermeldt dat het beeld ontworpen is door Gerry van der Velden uit Zoelen. Het is in november 2013 geplaatst als onderdeel van het project ‘De vergeten Grebbelinie fort De Spees (Betuwestelling) Betuwelinie wandelroute’.

Door Henk van der Kooij

De Betuwelinie sloot aan op de Grebbelinie. De verbeelde persoon keek in de oorlog uit over de vlakte naar het oosten, vanwaar de vijand kwam. Het is de Duitsers in de meidagen van 1940 niet gelukt om door de Betuwelinie heen te breken. Nu kijkt de verbeelde persoon uit over het prachtige weidevogelgebied het Eldikse Veld. Ik heb dit gebied nooit zo in de kijker gehad. Totdat ik op 30 april vanaf de Verlengde Melkdreef zeker tien Grutto’s waarnam. Boeiend was om te zien hoe deze vogels zich concentreerden rond enkele graslandpercelen met twee sloten met - dankzij het waterschap – een fors verhoogd waterpeil. Heerlijk natte oevers en… volop Grutto’s. Wilt u de sfeervolle roep van een Grutto horen: weet dat ze nu broeden in het Eldikse Veld. Met Tureluur, Kievit en mogelijk Scholekster. Een beetje hoger waterpeil en niet te vroeg maaien maakt een wereld van verschil.

Op de foto rechts ziet u een naar voedsel borende Grutto. Op de achtergrond verrijken (vage) Pinksterbloemen het plaatje. Doe als het beeld. Kijk uit over het Eldikse Veld. Gelukkig, niet op zoek naar vijandige schepsels, maar op zoek naar die prachtige gevleugelde weideschepsels.

Meer berichten