Logo gemeentenieuwsonline.nl

Adviesraad Sociaal Domein Rhenen zoekt aanvulling

RHENEN - De Adviesraad Sociaal Domein is in 2015 in het leven groepen. In dat jaar hevelde de rijksoverheid veel verantwoordelijkheden over naar de gemeenten. "Onze adviesraad is samengesteld uit gewone inwoners van Rhenen. Burgemeester en wethouders leggen hun beleidsvoornemens op sociaal gebied ter advisering voor aan de Adviesraad. De raad adviseert aan burgemeester en wethouders vanuit het belang van burgers, in het bijzonder van kwetsbare burgers."

"Wij zijn vooral op zoek naar iemand die onze kennis kan versterken van de gezondheidszorg in brede zin, in het bijzonder van publieke gezondheid en preventie. Mocht je vanuit een andere kennis of ervaring in het Sociaal Domein belangstelling hebben voor een lidmaatschap van de adviesraad, dan komen we ook graag in contact met je. Op dit moment zijn er meerdere vacatures. Het gaat om een vrijwillige functie. Wij vergaderen in principe maandelijks. Kijk voor meer informatie ook op onze website. Mail voor vragen of reacties naar: m.groenendijk@freeler.nl."

Meer berichten