Logo gemeentenieuwsonline.nl
<p>1945 Het door oorlogsgeweld zwaar beschadigde interieur van de dorpskerk van Kesteren. (foto: Archief Gerrit Hendriks)</p>

1945 Het door oorlogsgeweld zwaar beschadigde interieur van de dorpskerk van Kesteren. (foto: Archief Gerrit Hendriks)

(Foto: Archief Gerrit Hendriks)

Herdenking online

KESTEREN - Op woensdag 5 mei 20.00 uur is live vanuit de dorpskerk van Kesteren de herdenking van de bevrijding te volgen via www.kerkdienstgemist.nl > Hervormde Gemeente Kesteren.

Op 10 mei 1940 viel Hitler-Duitsland op verraderlijke wijze ons land binnen. Na heldhaftig verzet - hoe fel is er niet gevochten op de Grebbeberg! – moesten wij onze overgeven. Op 5 mei 1945 werden wij bevrijd. Aan bijna vijf jaren van een steeds verschrikkelijker wordende onderdrukking kwam een einde. Hoe goed om met elkaar bij dit heuglijke feit stil te staan. Op 24 april 1945 werd de dorpskerk van Kesteren bij een bombardement zwaar beschadigd. Op de foto ziet u de restanten van het eens zo fraaie koorgedeelte. Helaas kon de oude kerk niet worden opgebouwd, maar is ze tot de grond toe afgebroken. Gelukkig mocht er ter plekke een nieuw kerkgebouw tegen de oude toren aan verrijzen. Het is nu in dit kerkgebouw dat wij stil willen staan bij de bevrijding.

Ouderling-kerkrenmeester H. van der Kooij hoopt in drie stukjes beknopt stil te staan bij de bevrijding, de naoorlogse tijd en het Bijbels toekomstperspectief. Jongeren van de 20+ kring zullen liederen passend bij de drie stukjes ten gehore brengen. Natuurlijk worden ook enkele verzen van het Wilhelmus gezongen. De liederen zijn thuis mee te zingen. Het geheel wordt begeleid en omlijst met orgelspel, dwarsfluit, panfluit en trompet. Voor het programma, zie: hervomdkesteren.nl/bevrijding. Iedereen van harte uitgenodigd voor deze online-herdenking.

Meer berichten