Kerstvieringen Dodewaard
Logo gemeentenieuwsonline.nl

Kerstvieringen Dodewaard

DODEWAARD - De nieuwe lockdown heeft ook gevolgen voor de kerk in Dodewaard. Tot 19 januari komen alle activiteiten in de oude pastorie te vervallen. Ook zijn alle kerkdiensten tot die tijd uitsluitend nog online mee te maken. Alleen voor de kerstvieringen wordt een uitzondering gemaakt.

Wel zijn er aanpassingen gedaan. Op kerstavond zijn er diensten om 19.00 uur (specifiek voor kinderen) en om 22.00 uur (voor iedereen). Laatstgenoemde dienst is een uur naar achteren geschoven. Op eerste kerstdag is er om 10.00 uur een dienst (specifiek voor kinderen) en om 18.30 uur (voor iedereen). Laatstgenoemde dienst gaat alleen door als er voldoende aanmeldingen zijn. In de diensten zijn maximaal dertig mensen aanwezig. Er wordt live gezongen door twee mensen. Verder is er digitale muziek, onder andere van Amicitia.

De laatste informatie staat op www.hervormddodewaard.nl. Op deze website staat ook de link waarmee u de diensten vanuit huis kunt bekijken en beluisteren. Ook de zondagse diensten en de diensten met de jaarwisseling zijn op deze manier te volgen. De liturgie voor de kerstdiensten komt ook op de website te staan. Het kerstfeest gaat door! Jezus is gekomen om licht te brengen in deze donkere wereld.

Meer berichten