Geen kerkbezoek in De Voorhof Kesteren
Logo gemeentenieuwsonline.nl

Geen kerkbezoek in De Voorhof Kesteren

KESTEREN - In kerkelijk centrum De Voorhof in Kesteren worden in deze tijd van de strenge lockdown uitsluitend online kerkdiensten verzorgd. Kerkgangers zijn daarbij niet aanwezig en door de wel aanwezige medewerkers wordt niet gezongen.

Binnen het moderamen en de kleine kerkenraad en met de burgerlijke overheid is uitgebreid overleg geweest over de situatie rond deze lockdown. Allerlei aspecten zijn daarbij aan de orde geweest: terugdringen van de besmettingsgraad, maatschappelijke betrokkenheid, verantwoordelijkheid als kerkelijke gemeente in de maatschappij en dergelijke. Ook de mogelijkheid die de Voorhofgemeente tegenwoordig heeft om kerkdiensten rechtstreeks uit te zenden met beeld en geluid heeft meegewogen in de besluitvorming.

Al wordt er vanuit de overheid geen verbod uitgevaardigd op het samenkomen voor een kerkdienst, toch is na een zorgvuldige afweging besloten dat er in de periode van deze maatschappelijke lockdown uitsluitend online kerkdiensten worden aangeboden vanuit De Voorhof, zonder kerkgangers. Zo wil de Voorhofgemeente verantwoordelijkheid nemen als kerkelijke gemeente in de eigen omgeving. En zo kunnen gemeenteleden de boodschap van kerst zelf vormgeven: een klein stukje van de eigen mogelijkheden inleveren vanuit de betrokkenheid op de wereld om ons heen. In deze donkere periode een kleine vonk van solidariteit; een begin van hoop op het doorbreken van het licht.

Meer berichten