Logo gemeentenieuwsonline.nl

Grote kerstactie voor het verstrekken van pakketten nieuwe kleding en schoenen

REGIO - Stichting Stop Kinderarmoede organiseert de actie ‘Een Kerstcadeau voor kinderen die in armoede leven’. Dat doet het bestuur in samenwerking met de zusterorganisatie Stichting Kinderen van de Voedselbank.

De bedoeling is om heel Nederland, van particulier tot overheid, te betrekken bij de bestrijding van kinderarmoede in natura door het beschikbaar stellen van financiële middelen voor een of meerdere pakketten nieuwe kleding en schoenen.

Inkomsten sterk gedaald

Op dit moment zijn de inkomsten van de stichtingen gedaald met gemiddeld 50.000 per maand. Daardoor staat het aantal uit te geven pakketten nieuwe kleding en schoenen sterk onder druk. Acties als 'Een kerstcadeau voor kinderen die in armoede leven’ moeten bijdragen om de kinderen te kunnen blijven voorzien van pakketten. Kledingfabrikanten, kledingimporteurs en verzendorganisaties verlenen een maximale bijdrage aan deze actie. Zij maken het mogelijk dat de stichting Stop Kinderarmoede voor 67,50 euro aan de kinderen uit de doelgroep een winterpakket met vier stuks kleding, een paar schoenen, een stevige winterjas, een das en handschoenen te verstrekken. Helemaal nieuw en eigentijds.

Kleding en cadeautjes

De pakketten worden aangevuld met lees- of luisterboeken, speelgoed en cadeautjes die de stichting gesponsord krijgt.

Meedoen?

Wie een of meerdere pakketten beschikbaar wil stellen, kan 67,50 euro of een veelvoud daarvan overmaken op het banknummer van de stichting Stop Kinderarmoede (aangesloten bij ANBI) bij de Regiobank NL19 RBRB 0956 1333 47, onder vermelding van ‘Kerstcadeau’.

Meer berichten