Logo gemeentenieuwsonline.nl

Collecte Leger des Heils

ZETTEN - Van 23 - 28 november wordt in ons land gecollecteerd voor het Leger des Heils. Vanwege corona kan ook in Zetten maar op beperkte schaal gecollecteerd worden, met minder collectanten dan vorig jaar. Daarvoor is alle begrip. De collectanten die toch op pad gaan nemen de nodige voorzorgen in acht.

Het meeste werk van het Leger des Heils wordt gesubsidieerd door de overheid. Maar er blijven activiteiten die afhankelijk zijn van giften.Verspreid over heel Nederland heeft het Leger des Heils inmiddels meer dan honderd buurthuiskamers. Hier kunnen mensen terecht voor een kopje koffie, een maaltijd, een luisternd oor, leuke kinderactiviteiten, tweedehandskleding en meer. Op steeds meer locaties wordt ook schuldhulp en huiswerkbegeleiding aangeboden. Zonder de collecte zou dit alles niet mogelijk zijn.

De grootste behoefte aan deze activiteiten is in de steden, waar veel eenzaamheid voorkomt omdat mensen elkaar niet kennen. Velen van u herinneren zich de kerstpotten van het Leger des Heils op een kruispunt in de stad, waarin men een gift kan geven. In de dorpen, zoals in Zetten, is dit niet gebruikelijk.Toch hierbij de vrijmoedige vraag om de collectant niet teleur te stellen, en alvast wat geld opzij te leggen.Er zijn ook andere mogelijkheden om te doneren, bijvoorbeeld via bankrekening NL49RABO 0333888111 in Almere. Op www.legerdesheils.nl staat alle mogelijke informatie.

Meer berichten