Logo gemeentenieuwsonline.nl
Foto:

Willem Teellinckschool vijftig jaar

ACHTERBERG - Dit jaar herdenkt de Willem Teellinckschool dat de school in 1970 is opgericht en dus 50 jaar bestaat. Het werd door de Heere gegeven dat de school in 1970, onder leiding van wijlen ds. Van der Haar, opgericht kon worden.

"Vijftig jaar lang heeft de Heere de school staande gehouden. Vele honderden leerlingen vonden hun weg op de school, vanaf groep 1 – 8. In de loop der jaren hebben vanuit de plaatselijke kerken veel mannen zitting gehad in het bestuur van de school. Een lange lijst met personeelsleden doet terugdenken aan hen die het onderwijs op onze school mochten vormgeven."

Dit alles wordt herdacht tijdens een Herdenkingsbijeenkomst op vrijdagavond 18 september 2020 D.V. om 19.00 uur in de Hersteld Hervormde Kerk te Achterberg.Deze herdenkingsbijeenkomst is alleen toegankelijk voor genodigden, u kunt meeluisteren via kerkdienstgemist.nl Hersteld Hervormde Kerk Achterberg.

Op zaterdag 19 september is er van 10.00 – 16.00 uur een reünie in het schoolgebouw. In de volgende tijdsblokken zijn oud-leerlingen welkom om elkaar te ontmoeten. "De verschillende jaartallen doelen op het jaar dat u in groep 8 de school verliet.

· 10.00-11.00: 1970 – 1980

· 11.00-12.00: 1980 – 1990

· 13.00-14.00: 1990 – 2000

. 14.00-15.00: 2000 – 2010

· 15.00-16.00: 2010 – 2020

Wij verzoeken u zich aan te melden voor de reünie via www.willemteellinckschool.nl of telefonisch op 0317 614388. Na de herdenkingsbijeenkomst en tijdens de reünie is een jubileumboek verkrijgbaar voor de prijs van vijftien euro."

Meer berichten