Logo gemeentenieuwsonline.nl

Ingezonden brief

Coronavaccin

Nog steeds is de vaccinatiegraad in de gemeente Neder Betuwe laag. Het is goed dit te benadrukken in het licht van de inspanningen van vele gerenommeerde instituten en medische experts, wereldwijd en ook in ons land, die erop zijn gericht een coronavaccin te ontwikkelen.

In dit verband is het van groot belang dat het gemeentebestuur van Neder-Betuwe, de GGD, huisartsen en zorginstellingen maximale steun verdienen in hun inspanningen de vaccinatiegraad te verhogen. Van cruciaal belang hierbij is dat tegenwerkingen vanuit de gereformeerde kerken, op basis van argumenten en gezond verstand, bestreden worden. Met als ultieme maatregel een vaccinatieplicht. Het kabinet, staatssecretaris Paul Blokhuis, denkt hierover na. Alleen dan kan worden voorkomen dat, wanneer het coronavaccin beschikbaar is, slechts iets meer dan 50 procent van onze inwoners zich laat vaccineren met als rampzalig gevolg dat onze gemeente en de regio moet vrezen getroffen te worden door een tweede en nieuwe corona-uitbraak. Met alle vreselijke gevolgen van dien!

Harry Kuyper, Neder-Betuwe.

Meer berichten