Logo gemeentenieuwsonline.nl

Netwerk tegen Armoede

RHENEN - Het Netwerk tegen Armoede Rhenen is in 2017 gestart met het doel om mensen, die betrokken zijn bij de strijd tegen armoede in Rhenen bij elkaar te brengen en elkaar te inspireren. Sindsdien zijn er acht bijeenkomsten geweest waar onderwerpen zijn besproken als samenwerking tussen organisaties, vroegsignalering, armoede onder jongeren, armoede onder ouderen en hoe je mensen kunt helpen bij het zoeken naar werk. Vaak zijn daarbij sprekers uitgenodigd die inspirerende ervaringen hebben.

De samenstelling van het Netwerk is zeer divers: kerken, sociaal team, gemeentelijke schuldhulpverlening, bewindvoerders, banken, politieke partijen, Voedselbank, Welzijn Rivierstroom, Woningstichting, thuiszorg, ambulante zorgverleners, scholen, kinderopvang en diverse vrijwilligersorganisaties.

Op 2 juni is er een (digitale) bijeenkomst geweest om de gevolgen van de corona crisis voor de gemeente Rhenen te bespreken. Alhoewel de meeste hulpverlenende organisaties (telefonisch) bereikbaar zijn gebleven, bleef het aantal hulpvragen achter bij de verwachting. Goede en effectieve voorlichting naar de doelgroep en een goede onderlinge samenwerking lijken hierin belangrijk. De gemeente Rhenen zal dit actief ter hand nemen.

De volgende bijeenkomst is gepland op 29 september in De Westpoort. Het onderwerp is dan 'Hoe ga je met mensen om die in de (armoede)problemen zitten, maar niet gemotiveerd lijken om hier iets aan te doen’. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij Tjark Struif Bontkes (info@formulierenbrigaderhenen.nl, 06 83388930).

Meer berichten