Logo gemeentenieuwsonline.nl
24 maart Lienden. Broedende Grauwe gans op onooglijk eilandje in kleine waai. (foto: Henk van der Kooij)
24 maart Lienden. Broedende Grauwe gans op onooglijk eilandje in kleine waai. (foto: Henk van der Kooij) (Foto: )

Een dubbel lentegevoel

NEDER-BETUWE - We weten het: winter, lente, zomer en herfst wisselen elkaar af. De lente is begonnen. Wat heeft de zon al heerlijk geschenen. Toch heeft het genieten van het ontwakend lenteleven momenteel iets dubbels, iets betrekkelijks.

Door Henk van der Kooij

Er gaat een dodelijk virus rond. Dagelijks sterven er mensen door het coronavirus. Aangrijpend. We moeten allemaal afstand bewaren, ook van onze dierbaren. Misschien behoort u tot die mensen die niet meer buiten kunnen komen. Mag ik u dan even meenemen naar buiten? Weet dat de eerste vruchtbomen in het Rivierengebied al in bloei staan. Dat de vogeltrek langzaam maar zeker op gang komt en dat het broedseizoen voor een aantal vogels al begonnen is. Een vroege broeder is de Grauwe gans. Op de foto ziet u een broedende oudervogel op een heel klein eilandje. Erachter, wazig, platzwemmend, de andere oudervogel. Ik sta aan de oever dus de vogels bespeuren onraad. Is ook te zien aan de broedende vogel. De vogel houdt snavel en kop zo laag mogelijk. Hij kan zijn kop niet in het zand steken maar wel zich drukken. Misschien vraagt u zich af: waarom broedt zo’n gans nu op zo’n onooglijk eilandje en niet in het riet erachter? Broedende grondvogels en zeker hun eieren zijn kwetsbaar voor grondpredatoren (roofvijanden). Op zo’n eilandje omgeven door water is het veiliger dan in het rietland waar van alles makkelijk kan rondlopen. Voor vogels blijft het oppassen. Daarbij hebben ze elkaar nodig. Wij hebben elkaar ook nodig. Laten we op elkaar blijven letten.

Meer berichten