Logo gemeentenieuwsonline.nl

Ingezonden brief

Laagvliegroutes

Door mogelijke laagvliegroutes kunnen ook huizen in onze regio in waarde dalen! Gebruik je recht om eventuele schade te kunnen verhalen.

Via makelaars en juristen heeft SATL (Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen) laten vaststellen, dat na de eventuele opening van de laagvliegroutes boven Gelderland, Overijssel en Utrecht sprake zal zijn van waardedaling van het vastgoed onder deze routes. Wellicht ligt jouw huis nu niet onder een geplande route, maar niets is zo veranderlijk als deze minister en door een luchtruimherziening die nog niet gereed is kan dit zomaar later wel het geval zijn. Middels een stuitingsbrief kan je het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aansprakelijk stellen voor de potentiële waardedaling van jouw huis. Dat moet echter gebeuren binnen 5 jaar na het eerste besluit tot vestiging van de luchthaven en daarom moeten alle stuitingsbrieven uiterlijk 1 april 2020 bij het ministerie binnen zijn om rechtsgeldig te zijn. Een standaard stuitingsbrief, die eenvoudig in te vullen is, is te vinden op www.satl-lelystad.nl/doen/schade. SATL roept huiseigenaren dringend op om een zogeheten stuitingsbrief aan de minister te sturen.

Het gaat nu dus niet om het daadwerkelijk claimen van schade. Maar om het veiligstellen van het recht om later eventuele schade te kunnen verhalen. We gaan er niet vanuit, maar àls het vliegveld wordt geopend en je hebt schade, dan kun je schade alléén claimen als je recht op aanspraak niet is verjaard. Doe je dit niet op tijd, dan kan je je aanspraak op schadevergoeding verliezen.

Voor meer informatie zie: www.satl-lelystad.nl.

Wil je ons ondersteunen of meedoen met acties dan kun je contact met mij opnemen.

Han van Staveren
han.vanstaveren@kpnmail.nl

Meer berichten