Logo gemeentenieuwsonline.nl

Controle bedrijventerreinen Neder-Betuwe

NEDER-BETUWE - Gemeente Neder-Betuwe heeft op woensdag 11 maart met brandweer, politie, Omgevingsdienst Rivierenland en netbeheerder Liander een integrale veiligheidscontrole gehouden. Dit is steek-proefsgewijs gedaan bij een aantal bedrijven binnen de gemeente.

Burgemeester Kottelenberg benadrukt dat de gemeente dit soort controles herhaaldelijk preventief uitvoert voor de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente. “Deze samenwerking en het handhavend optreden geven blijk van een georganiseerde overheid.” De bezochte bedrijven waren positief over deze controle. De meeste zaken waren dan ook in orde. De controleurs hebben enkele overtredingen aangetroffen die mogelijk een vervolg krijgen.

Vergunningen en regels

Bij de controle is gekeken naar de bouw- en milieuvergunningen, de brandveiligheid en de arbeidsomstandigheden; ook of er sprake was van afwijkend stroomverbruik of illegale bewoning; en er is gecontroleerd of wetten en regels door de verschillende toezichthoudende instanties worden nageleefd.

Veiligheid vergroten

De overheid en daarmee dus ook de gemeente vindt veiligheid belangrijk. Omdat er niet altijd goed zicht is op wat zich afspeelt op bedrijventerreinen, zijn er van tijd tot tijd controles. Met als doel het vergroten van de (brand)veiligheid en het verhogen van de leefbaarheid binnen de gemeente. Ook wordt ingezet op het signaleren van misstanden en het voorkomen van ondermijnend gedrag.

Meer berichten