Logo gemeentenieuwsonline.nl
5 maart. Oudervogel Blauwe reiger braakt voedsel op voor hongerig en bedelend jong. (foto: Henk van der Kooij)
5 maart. Oudervogel Blauwe reiger braakt voedsel op voor hongerig en bedelend jong. (foto: Henk van der Kooij) (Foto: )

Geboortebericht uit de Blauwe Kamer

BETUWE - Op 5 maart weer eens in de Blauwe Kamer geweest. Jaarlijks schat ik het aantal nesten van de kolonievogels. Er broeden op de eilandjes voor de vogelhut Aalscholvers, Blauwe reigers en Lepelaars. De eerste Lepelaars werden hier in februari weer gezien.

Door Henk van der Kooij

Aalscholver en Blauwe reigers zijn in zachte winters vroege broedvogels: ik telde 28 nesten Aalscholver en minimaal 21 nesten Blauwe reiger. Deze vogels zijn dus in februari met broeden begonnen. Aalscholvers kunnen zelfs in januari al op eieren zitten! Op 5 maart werden nog geen bedelende aalscholverjongen gehoord, maar de stevige wind bemoeilijkte het waarnemen. Ik hoorde wel een zwak gekek van jonge Blauwe reigers! Vandaar dit geboortebericht. Op de foto ziet u een oudervogel een jong voeren. Twee jongen werden gezien met een leeftijd van ruim een week: daar reigers zo’n vier weken broeden is dit ouderpaar eind januari begonnen met broeden! Ja vogels leven bij de dag. Als de dagen gaan lengen, de temperaturen niet winters zijn en de hormonen hun werk gaan doen, is er geen houden meer aan. Reigers zullen zich echt niet afvragen of het wel wijs is om zo vroeg eieren te leggen en in maart al jongen groot te brengen. Vogels zijn geen mensen. Maar je kunt je pet er wel voor afnemen. Je zult maar kleine jongen hebben, ze warm moeten houden ( 5 maart: 7 graden) en tegelijk ook vissen, muizen en soortgelijk voedsel moeten aandragen en uitbraken in de jongensnavels!

Meer berichten