Logo gemeentenieuwsonline.nl
Een aantal projecten die zich richten op het bevorderen van sport en bewegen voor mensen boven de 55 jaar ontvangen subsidie als resultaat van het Rhenense Sport- en Beweegakkoord. (foto: Eveline van Elk)
Een aantal projecten die zich richten op het bevorderen van sport en bewegen voor mensen boven de 55 jaar ontvangen subsidie als resultaat van het Rhenense Sport- en Beweegakkoord. (foto: Eveline van Elk) (Foto: Eveline van Elk)

Eerste resultaten Sport- en beweegakkoord

RHENEN - Het Sport- en Beweegakkoord dat eind 2019 tot stand is gekomen heeft al mooie eerste resultaten opgeleverd. Na totstandkoming van het akkoord is een kerngroep samengesteld die bezig gaat en is met uitvoering van de ambities. Deze kerngroep heeft nu vijf subsidieaanvragen van initiatieven gehonoreerd.

Er is grote betrokkenheid bij sport en bewegen in Rhenen, Achterberg en Elst. Dat bleek tijdens de goed bezochte bijeenkomsten waar tientallen mensen - vanuit persoonlijke of professionele betrokkenheid - bereid waren om een gezamenlijke koers uit te zetten. Het Sport- en Beweegakkoord is de uitkomst van alle inbreng voor, tijdens en na de sessies die in het najaar zijn gehouden.

Een aantal enthousiaste vertegenwoordigers uit Rhenen, Achterberg en Elst vormt een kerngroep voor uitvoering van het Sport- en Beweegakkoord. De kerngroep helpt en adviseert de initiatiefnemers waar nodig bij uitvoering van plannen en het vinden van cofinanciering of subsidie. Besluitvorming over verdeling van de middelen ligt eveneens bij de kerngroep. De eerste aanvragen voor subsidie zijn nu dus gehonoreerd. Het gaat om activiteiten van de speeltuin in Elst, Fitclub24 Rhenen, 55plus sport Elst en Rhenen en Sportbieb SAM Achterberg.

Op 20 april is de volgende ronde dat de kerngroep een besluit zal nemen over ingediende subsidieaanvragen. Wie hiervoor in aanmerking wil komen kan een aanvraag indien voor 13 april 2020 bij Gertjan van Burken van Sportservice Rhenen via gertjan.vanburken@sportservice-rhenen.nl. Meer informatie is ook bij hem verkrijgbaar. Bel daarvoor naar 06 82947561.

Meer berichten